Hráči chtějí změnu přestupního řádu

Tento týden uspořádala Česká asociace fotbalových hráčů při příležitosti 5. výročí svého založení pravidelnou členskou schůzi. V nové budově Národního muzea v Praze se proto sešlo vedení asociace se zástupci profesionálních hráčů. Na členské schůzi zastupovali 80 procent všech českých ligových týmů.

Hráči chtějí změnu přestupního řádu
Mládež Slavie přizvala i Juventus. Jaké výběry dorazí dále?

Kromě odsouhlasení nutné změny stanov dle Nového občanského zákoníku, vyvolali sami hráči diskuzi o novém Přestupním řádu, který má platit od letošního léta. Formou hlasování dali jednomyslně najevo svůj nesouhlas s aktuální podobou nového Přestupního řádu, především s principem úhrady odstupného. Vedení ČAFH tím vyzvali k dalšímu jednání s Fotbalovou asociací České republiky.

„Zpětná vazba od hráčů je pro nás velice důležitá. Jejich hojná účast na této schůzi nás utvrdila v tom, že jdeme správným směrem. Určitě uděláme vše proto, abychom jejich důvěru nezklamali,“ uvedla po členské schůzi předsedkyně ČAFH Markéta Haindlová.

Další významnou změnou je rozšíření Výkonného výboru ČAFH o aktivní členy z řad profesionálních hráčů. Ti se tak budou s vedením asociace stýkat častěji než doposud a budou se tak přímo podílet i na dílčích rozhodnutích a chodu hráčské asociace.