Morava předloží vlastní návrh úpravy Stanov FAČR, chce zvolit předsedu

Morava předloží vlastní návrh úpravy Stanov FAČR, chce zvolit předsedu

Moravská komora se v pátek večer sešla v Olomouci, aby jednala o otázce úpravy Stanov FAČR a volbě předsedy i dalších členů výkonného výboru na mimořádné valné hromadě v Nymburce. Výsledkem setkání bylo přijetí usnesení o předložení vlastního návrhu na úpravu stanov. 

Moravská komora se sešla již podruhé během tří dnů a na rozdíl od úterního shromáždění v Brně, nad jehož způsobem svolání a vedení vyjádřila značná část delegátů velkou nespokojenost, se tentokrát jednání vedlo v konstruktivním duchu.

„Důkazem toho, že moravská komora vnímá problematiku úpravy Stanov FAČR velmi vážně, byl už pouhý fakt, že kromě představení kandidáta na předsedu FAČR byla diskuze nad možnou úpravou stanov hlavním bodem programu pracovního jednání, které jsem na pátek svolal,“ uvádí k průběhu Zdeněk Zlámal, I. místopředseda FAČR.

Také moravská komora vnímá potřebu systémového řešení otázky volby předsedy FAČR. Proto je třeba k němu přistoupit pragmaticky a není možné přijmout jednostranně zaměřený návrh úpravy stanov předkládaný výkonným výborem FAČR.

„Schválit volbu předsedy ve čtvrtém kole prostou většinu hlasů napříč komorami, to by byla pro Moravu naprostá sebevražda,“ uvědomuje si Zlámal. Přivítal proto, že se poté, co se rozhodlo o předložení vlastního „moravského“ návrhu, všichni přítomní jednomyslně shodli na předložení verze, která vzešla již z červnového jednání se zástupci FIFA a UEFA.

Moravská komora tak bude na valné hromadě předkládat vlastní návrh úpravy Stanov FAČR, který by volbu předsedy rozšířil o čtvrté kolo, v němž by zvítězil ten ze dvou postoupivších kandidátů z kola třetího, který by získal větší prostý součet procentuálního zisku hlasů přítomných delegátů v každé z komor.

Pokud by ani toto čtvrté kolo nerozhodlo, následovalo by páté kolo volby, kde by ke zvolení stačila prostá většina hlasů získaných od přítomných delegátů v obou komorách.

Vzhledem k tomu, že česká komora disponuje na valné hromadě 128 hlasy a moravská 74 hlasy (přesné počty jak známo závisí vždy na aktuálním složení I. a II. ligy), není možné přistoupit k pouhému sčítání hlasů napříč komorami už ve 4. kole volby, jak navrhuje VV FAČR.

„Jde nám přeci všem o zvolení předsedy. Mám za to, že náš návrh daleko lépe reflektuje rozložení sil v české a moravské komoře. Ani jedna z nich nebude upozaděna a kandidát na předsedu bude muset skutečně hledat podporu v obou komorách,“ dodává k moravskému návrhu Zlámal.

Kromě rozsáhlé diskuze nad úpravami stanov bylo programem jednání také představení kandidátů na předsedu FAČR. Zatímco Martin Malík využil možnosti k představení se moravské komoře již v úterý v Brně, do Olomouce zavítal druhý kandidát Petr Fousek, který seznámil moravské delegáty se svým programem a vizemi.

„Jsem rád, že jsem na rozdíl od úterního jednání byl tentokrát pozván a mohl jsem seznámit všechny moravské zástupce se svými myšlenkami a názory a podiskutovat s nimi o českém fotbale,“ uvádí Fousek.

Celá moravská komora si uvědomuje, že na nadcházející mimořádné valné hromadě v Nymburce je velmi důležité předsedu zvolit, nelze tak ale činit formou nátlaku. Proto byl v pátek také ustaven tým, který je připraven vyjednávat se zástupci české komory. Tým ale tentokrát nebude požadovat žádné personální změny týkající se českých zástupců, tak jak se stalo na řádné valné hromadě.

Návrh moravské komory z 1. 12. 2017

Čl. 21 odst. 5 stanov bude doplněn o písm. d) a e) následujícího znění:

„není-li zvolen ani ve třetím kole, je ve čtvrtém kole zvolen ten z kandidátů účastnivších se třetího kola, jehož prostý součet procentuálního zisku hlasů přítomných delegátů v každé z komor je vyšší.“

„není-li zvolen ani ve čtvrtém kole, je v pátém kole zvolen ten z kandidátů účastnivších se čtvrtého kola, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší.“

Návrh VV FAČR (české komory)

 Čl. 21 odst. 5 stanov bude doplněn o písm. d) následujícího znění:

„není-li zvolen ani ve třetím kole, je ve čtvrtém kole zvolen ten z kandidátů účastnivších se třetího kola, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší.“