Okresní svaz v Liberci: „Malíku a spol., odstupte to konce roku.“ Vyloučený Špaček: „Předsedo, pohrdám vámi“

Okresní svaz v Liberci: „Malíku a spol., odstupte to konce roku.“ Vyloučený Špaček: „Předsedo, pohrdám vámi“
ČTVRTEČNÍ OFSAJD PAVLA PROCHÁZKY

Desetičlenný výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) sice na svém úterním zasedání rozhodl, že kvůli „kauze Berbr“ pořádat mimořádnou valnou hromadu nebude (řádná volební hromada se má konat na jaře ještě před červnovým EURO, začátkem roku se předtím uskuteční okresní a krajské hromady), ovšem už nyní se mu to dole v hnutí začíná hroutit. Ozvali se jiý zástupci okresního fotbalového svazu v Liberci. Ti sice, stejně jako většina strahovské opozice, jarní termín volební valně hromady schvalují, ovšem ve svém vyjádření požadují, aby členové výkonného výboru, tedy i předseda Martin Malík, dali své funkce k dispozici už do konce roku 2020. A aby ve vedení setrvali pouze na nezbytně nutnou dobu.

Lze očekávat, že se k Liberecké výzvě mohou postupně přidávat další okresy. 

A do toho dnes dopoledne bývalý (nyní čestný) předseda třetiligových Živanic Petr Špaček, který byl před časem za svou pravdivou kritiku poměru v českém fotbale z FAČR skandálně vyloučen, poslal předsedovi Martinu Malíku velmi ostrou veřejnou odpověď, v níž mu pádně zdůvodňuje, proč jím „ze srdce pohrdá“.  

Liberecká výzva

Nejprve k výzvě vedení okresního fotbalového svazu v Liberci, to ve svém vyjádření píše: 

Vážení příznivci fotbalu,

jako zástupci OFS Liberec bychom se rádi vyjádřili k nastalé situaci v českém fotbalovém světě. Přestože se zdánlivě můžeme domnívat, že se nynější situace týká nejvyšších, není tomu tak. Ovlivňování výsledků zápasů v těchto soutěží se nyní, bohužel, stalo odpudivou součástí reality fotbalového života, o kterou pramálo stojíme. Všichni, kdo ve FAČR působíme, jsme součástí jednoho celku. Většina z nás již narazila na tlaky, které nebyly důstojné sportovního spolku, natož největšího ze sportovních spolků. Dnes máme možnost přispět ke zlepšení fotbalu.

Respektujeme princip presumpce neviny ve vztahu k obviněným v probíhající kauze, nicméně situace je vážná až kritická, a už jen pouhé zahájení jednotlivých trestních stíhání vrhá negativní stín na celou FAČR. V rámci našeho okresu však soutěže probíhají řádně, ano, i u nás se stává, že se zápas nepovede, a to ať už týmu, jednotlivci, rozhodčímu, nebo i pořadatelům. Víme ale, že tady nejde o úmysl. Nám přeci jde o hraní fotbalu s čistým štítem, férově a ve sportovním duchu. Stejnou vizi by měl naplňovat celý český fotbalový národ.

První kroky, které učinilo vedení FAČR pak jsou z našeho pohledu správné, zároveň však jsou ale pouhou první vlaštovkou toho, co se musí stát do budoucna. Pouhé odvolání komisí a přijetí rezignace jednoho, dvou, nebo i více členů výkonného výboru FAČR nepovede k dostatečné očistě fotbalového hnutí.  Jsme přesvědčeni o tom, že budoucí klíčové orgány musí být znovu zvoleny v demokratické volbě a znovu obsazeny nově a demokraticky zvolenými orgány. V žádném případě však nemůže dojít k očekávané očistě, pokud nedojde k obměnám v rámci celého systému. Nikdo z nás tu nechce „korejské šiky“, naopak bychom se měli zasadit o to, aby fotbal získal kredit, který, bohužel, ve stávající chvíli postrádá a stal se, počínaje nejnižšími soutěžemi a konče profesionálním fotbalem, sportem, který přinese radost, uspokojení a sportovní duch mezi jeho příznivce.

Navrhujeme tedy, aby:

1) Členové výkonného výboru po zajištění nejnutnějších záležitostí na sklonku roku 2020 dali své funkce k dispozici a ve vedení setrvali pouze na nezbytně nutnou dobu,

2) aby vzápětí na jaře roku 2021 proběhly v rámci valné hromady FAČR skutečně svobodné volby v rámci valné hromady FAČR a nižších fotbalových úrovní,

3)  aby byla nastavena transparentní pravidla pro výběr funkcionářů na vyšších i základních úrovních fotbalových orgánů,

4)  a v neposlední řadě, abyste se vy sami účastnili fotbalového života s nejlepším vědomím a svědomím, a to počínaje Vaší aktivní účastí na nadcházející valné hromadě OFS Liberec.

Věřte, že společně můžete a můžeme měnit dění ve fotbale, věřte, že nikdo není nedotknutelný a že každý z Vás může být přínosem. Myslete sportovně, svobodně a zůstaňte věrni sportovním ideálům. Tím můžeme všichni začít u sebe!

Za OFS Liberec podepsáni: Pavel Doležel, předseda, Miloslav Cihlář, místopředseda, Rina Havlíčková, sekretář a další členové VV.

Špaček: „Pane Malíku, podepsali jste to s Berbrem“

Čestný předseda Sokola Živanice Petr Špaček ve své veřejné odpovědi předsedovi Martinu Malíkovi potom mj. píše:

Pane Malíku,

svým vyjádřením jste, myslím, pouze poukázal na Vaši neschopnost řídit FAČR a naprostou nevůli cokoli změnit.

Není důležité, že jsme se nejméně jedenkrát setkali, avšak bez možnosti zápisu z jednání, neboť dle Vašich slov jsme si pouze celou záležitost měli vyjasnit. Mnohem závažnější je to, co se dělo dál. Vy jste nevěděl o půlročním řízení se mnou, k němuž došlo jen proto, že jsem si dovolil upozornit na praktiky ve fotbale pod Vaším řízením? Vy jste byl a stále ještě jste předseda! Víte o tom, že pod třístránkovým „Rozhodnutím“ o tom, že poškozuji dobré jméno FAČR, a proto musím být příkladně potrestán, tím pádem vyloučen, jste právě Vy (společně s Berbrem) podepsán vlastní rukou? Vy nevíte, že jsem upozorňoval na praktiky, které se nyní potvrdily? Kde je nyní to Vaše „dobré jméno FAČR“? 

A jen pro pořádek, už nikdy bych se s Vámi setkat nechtěl!

…Ve Vašem vyjádření chybí zásadní věc: Zahájil jste správní nebo jakékoli jiné řízení s lidmi, kteří se podíleli na dehonestaci českého fotbalu, vůči veřejnosti, sponzorům i mezinárodnímu vnímání, a to na nejvyšší, Vámi řízené úrovni, ale i na úrovni některých krajů a okresů? Zatím jsem si nevšiml.

Pane Malíku, chci Vám sdělit, že Vámi z celého srdce pohrdám! A naopak velmi si vážím a děkuji tímto všem internacionálům, funkcionářům, bývalým i současným hráčům, trenérům, rozhodčím, ale i příznivcům fotbalu, kteří mi na základě Vašeho výstupu vyjadřují podporu, a to na veřejných sociálních sítích i soukromě. Děkuji všem novinářům a sdělovacím prostředkům, kteří se podílejí na očistě našeho fotbalu.

S úctou všem fotbalovým srdcařům

Petr Špaček“

V odpovědi Petra Špačka je jasně řečeno, proč by už na EURO v roce 2021 mělo český fotbal vést zcela nové, důvěryhodné vedení FAČR. I proto se domnívám, že by pro tuzemský nejpopulárnější sport bylo dobré, kdyby se k liberecké výzvě přidávaly další okresy a kluby v celém fotbalovém Česku. 

Uřízli jsme chobotnici hlavu, ale chapadla zůstala, říká Vízek o Bebrově kauze. Věří v návrat Ivana Haška?