Jak sjednat úrazové pojištění pro fotbalistu?

Jak sjednat úrazové pojištění pro fotbalistu?

Na úrazové pojištění stále velká část lidí zapomíná, mnohem častěji mají lidé pojištěný vůz či dům než vlastní zdraví. Ačkoli se pomalu začíná situace obracet k lepšímu, mnoho lidí si uzavírá úrazové pojištění bez patřičných připojištění, které by pokrývali určité sporty. Pozor by si tak při uzavírání úrazového pojištění měli dávat i amatérští fotbalisté, a to i u úrazového pojištění pro děti. Každá pojišťovna, ale i produkt má jiné pojistné krytí.

Před tím, než si uzavřete úrazové pojištění je vhodné si nabídky jednotlivých pojišťoven dostatečně srovnat. Ideální je použít online srovnávače a kalkulačky úrazového pojištění. Po vyplnění vašich osobních údajů, včetně informací o zaměstnání či provozovaných sportech, Následně získáte přehled vhodných produktů, jejich cen, výše pojistného krytí, ale i rizik, která pokrývají. Třeba samotné pojistné krytí se při stejně vysoké pojistné částce může lišit i o miliony korun.

Na trhu dnes seženete i cílené úrazové pojištění pro fotbalisty. Opět, ale nastává otázka, zda se vám toto pojištění vyplatí. Na modelových příkladech u jednotlivých pojišťoven totiž dosahuje pojistné plnění u tohoto produktu podstatně nižšího plnění. Obecně však platí, že i amatérští sportovci mají pojistnou částku o něco vyšší.

Abyste se nespálili, udělejte si čas na výběr produktu

Uzavřít si úrazové pojištění, co nejrychleji nemusí být zrovna vhodnou volbou. Ve spěchu často lidé zapomínají důležité věci. Díky online dostupnosti různých nástrojů k porovnávání pojištění můžete bez pocitu nátlaku podrobně projít podmínky každé pojišťovny. Zároveň platí, že do pojistných smluv vždy uvádějte pravdivé údaje. Ačkoli mohou zvýšit cenu pojistného nevystavíte se riziku, že vám bude v budoucnu možné pojistné plnění sníženo nebo zamítnuto.

Co by vaše úrazová pojistka měla rozhodně obsahovat?

Existuje několik základních pojistných rizik, která by neměla chybět v úrazovém pojištění. Jiná jsou pak volitelná na základě vaší životní situace.

Mezi základní pojistná rizika patří smrt úrazem, kdy je pojistné vypláceno vaším blízkým jednorázově. Obecně platí, že by pojistná částka měla pokrývat všechny vaše existující závazky.

V úrazové pojistce by pak rozhodně nemělo chybět pojištění trvalých následků úrazu, tělesné poškození a invalidita následkem úrazu, denní odškodné při léčení úrazu, ale ani denní odškodné za pobyt v nemocnici při léčbě následku úrazu.

Dlouho jste si nezkontrolovali své pojištění, tak už to neodkládejte!

Možná máte uzavřené úrazové pojištění už roky, ale mezitím se vaše životní situace změnila. Mohli vám vzrůst životní náklady, a to díky narození dětí nebo když jste si vzali hypotéku a nyní už by vám pojistné plnění nemuselo na pokrytí těchto potřeb stačit.

Ačkoli se vám vaše starší úrazová pojistka může díky nízkému pojistnému může zdát výhodná, nezapomeňte na to, že kvůli inflaci vaše životní náklady také postupně rostou. I tomu byste tak měli uzpůsobit pojistné částky ve své smlouvě.

Mohou nastat samozřejmě i případy, kdy potřebujete své úrazové pojištění rozšířit. Nejčastěji se to stává v bodu pojištění smrti úrazem. Ta by totiž měla sloužit k zabezpečení vašich blízkých, pokud jste v době uzavírání pojištění neměli potomky a dnes je tomu jinak, měli byste věnovat pozornost i tomuto bodu.