Propozice turnaje TIPSPORT LIGA 2009 - mezinárodního zimního fotbalového turnaje

A. Všeobecná ustanovení


1. Pořadatel:


Mgr. Petr PÁLKA - jednatel České fotbalové agentury s.r.o.
Na Vyhlídce 1109, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Mobil: 606600322, tel/fax: 315721880
e-mail: palka.petr@tiscali.cz

Ředitel turnaje – Jiří Křenek
Londýnská 25, 120 00 Praha 2
Mobil: 606711845, tel: 222513569, fax: 222513580
e-mail: g.d.k.sport-m@volny.cz

Předseda STK turnaje – Svatopluk Malina
Podjavorinské 1609, 149 00 Praha 4
Mobil: 602653054
e-mail: svatamalina@seznam.cz

2. Termín konání:

03. 01. 2008 – 25. 01. 2009

3. Místo konání:


SKUPINA A - PRAHA
Smluvní partner ČFA – SK Slavia Praha - fotbal, a.s.
Hřiště s umělým trávníkem 3. generace, v Praze 10 v Edenu
Pořadatel: zajišťuje přímo Česká fotbalová agentura s.r.o.

SKUPINA B - JABLONEC n. Nisou
Smluvní partner ČFA – FK Baumit Jablonec, a.s.
Hřiště s umělým trávníkem 3. generace v Jablonci - Mšeno a v Liberci \ Doubí.
Garant za FK Baumit Jablonec pan Petr Flodrman, mobil: 606 641 929.

SKUPINA C - DĚČÍN
Smluvní partner ČFA – FK Junior Děčín, o.s.
Hřiště s umělým trávníkem 3. generace Junior Děčín.
Garant za FK Junior Děčín pan Miroslav Tyl, mobil: 604 520 704.

SKUPINA D - BRNO
Smluvní partner ČFA – 1. FC Brno, a.s.
Hřiště s umělým trávníkem v SC Brno - Ivanovice
Garant za 1. FC Brno pan Antonín Suchánek, mobil: 606 218 660.

SKUPINA E - BRATISLAVA
Smluvní partner ČFA – Inter Bratislava, a.s.
Hřiště s umělým trávníkem 3. generace ve fotbalovém areálu Inter Bratislava.
Garant za Inter Bratislava - pan Milan Lončik, mobil: 00421 904847740.

SKUPINA F - ŽILINA
Smluvní partner ČFA – MŠK Žilina, a.s.
Hřiště s umělým trávníkem 3. generace v Žilině - Strážov.
Garant za MŠK Žilina pan Karol Belaník, mobil: 00421 905 801 543.

4. Organizační výbor:


Mgr. Petr PÁLKA - jednatel ČFA, s.r.o.
Jiří KŘENEK - ředitel turnaje
Jiří SOCHOR - hospodář turnaje
Svatopluk MALINA - předseda STK turnaje
František KADLEC - člen OV turnaje
Petr PÍNA - člen OV turnaje
Karol DOBIÁŠ - garant turnaje
Stanislav SIGMUND - čle OV turnaje a hlasatel

5. Účastníci turnaje:


Skupina A (Praha):
SK Slavia Praha - fotbal, Bohemians 1905, FC Viktoria Plzeň, 1. FK Příbram.

Skupina B (Jablonec n. Nisou):
FC Slovan Liberec, FK Baumit Jablonec, FK Dukla Praha, FK Viktoria Žižkov.

Skupina C (Děčín):
FK Baník Most, FK Teplice, SK Kladno, FK Ústí nad Labem.

Skupina D (Brno):
1. FC Brno, SK Sigma Olomouc, FC TESCOMA Zlín, MFK Dubnica.

Skupina E (Bratislava):
FC Artmedia Petržalka, Inter Bratislava, 1. FC Slovácko, FC Nitra.

Skupina F (Žilina):
MŠK Žilina, MFK Ružomberok, FK Dukla Banská Bystrica, FC Vítkovice.

B. Sportovně technická ustanovení


Článek 1 – Pořadatel turnaje
Viz. Všeobecná ustanovení bod 1

Článek 2 – Řízení turnaje
Turnaj řídí Organizační výbor turnaje.

Článek 3 – Místa utkání
Všechna utkání se hrají na umělé trávě III. generace a na hřištích viz. bod 3 – místa utkání. Případnou změnu nebo dohodu musí schválit Organizační výbor turnaje.

Článek 4 – Účastníci turnaje
Turnaje se zúčastní 24 družstev, která jsou rozdělena do 6 skupin po 4 družstvech. Po zaslání písemné přihlášky na tento turnaj je účast každého přihlášeného družstva závazná. Účastník je povinen respektovat všechna ustanovení těchto propozic včetně termínové listiny a dále je povinen uhradit poplatek za startovné ve výši 25.000,- Kč + DPH ve stanovené lhůtě splatnosti.

Článek 5 – Pořadatelská služba
Povinnosti pořadatele utkání vymezuje Soutěžní řád čl. 19-24. Při organizování turnaje se pořadatel řídí dohodou a příslušnými pokyny, dohodnutými mezi Policií ČR a ČMFS respektive policií SR a SFZ. Tato dohoda, pokyny a SŘ jsou podklady pro vypracování Organizačního řádu pořadatelské služby, který slouží pro organizování turnaje vzhledem k zajištění bezpečnosti diváků a ochraně hráčů rozhodčích a zástupců FS.

Článek 6 – Předpisy
Hraje se podle platných Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu fotbalu a těchto propozic.

Článek 7 – Startují
1.Věková hranice je uvedena v Soutěžním řádu čl. 68
2. Start ve vyšší věkové kategorii – podle SŘ čl. 69

Článek 8 – Podmínky účasti
1. Všichni hráči musí být řádně registrováni a musí se prokázat platnými registračními průkazy. Soutěžní řád čl. 13.
2. Každý start hráče, který není registrován v klubu za který startuje, musí být doložen povolením mateřského oddílu dle Rozpisu celostátních soutěží /Technicko-soutěžní ustanovení, článek 19/. Toto ustanovení platí i pro start zahraničního hráče.
3. Všechna zúčastněná družstva zašlou do 3. 1. 2009 písemně /možno e-mailem/ seznam hráčů širšího kádru A družstva /minimálně 18 a maximálně 25 hráčů/, kteří budou startovat na turnaji TIPSPORT LIGA 2009. K jednotlivým utkáním je možné doplnit až 5 hráčů startujících na písemné povolení od mateřského klubu (viz. bod 2). Ve všech případech jen do počtu 18ti hráčů v zápise o utkání.
4. Zápis o utkání se vyplňuje psacím strojem (PC) v 1 provedení. Jako první vyplňuje zápis družstvo, které je uvedeno jako domácí /nejlépe obě družstva společně/ a předají jej společně s registračními průkazy obou družstev nejpozději 20 minut před začátkem utkání hlavnímu rozhodčímu.
5. Vedoucí družstev a kapitáni předloží hlavnímu rozhodčímu před utkáním registrační průkazy všech nominovaných hráčů /maximálně 18/, kteří jsou uvedeni v Zápise o utkání a střídání hráčů v průběhu utkání bude kapitánem pouze oznámeno rozhodčímu.

Článek 9 – Doba hry
Všechna utkání turnaje se hrají 2 x 45 minut. Poločasová přestávka trvá 15 minut.

Článek 10 - Střídání hráčů
V utkáních turnaje je možno střídat 7 hráčů. Žádné jiné výjimky nejsou přípustné.

Článek 11 - Systém turnaje
Počet účastníků je 24 družstev, která jsou rozdělena do 6 skupin, A, B, C, D, E a F. Hraje se ve skupinách systémem každý s každým. Hodnocení se provádí tak, že vítězné družstvo obdrží 3 body, v případě nerozhodného výsledku obdrží každé družstvo jeden bod. O pořadí ve skupině rozhoduje vyšší počet získaných bodů. V případě získání stejného počtu bodů rozhoduje se o vítězi skupiny a o pořadí v souladu se Soutěžním řádem, článek 8, odstavec 2:
- vzájemné utkání
V případě nerozhodného výsledku tohoto utkání jsou dalšími kriterii:
1/ brankový rozdíl
2/ větší počet vstřelených branek
3/ los
- Šest vítězů skupin bude doplněno o nejlepší družstvo na 2. místě ze skupin A - C a nejlepší družstvo na 2. místě ze skupin D - F. Tato družstva sehrají čtvrtfinále - příslušné dvojice budou vylosovány. Dvě utkání čtvrtfinále se hrají v Praze (skupiny A, B, C), další dvě v Brně (skupiny D, E, F). Vítězové těchto utkání postupují do semifinále, celkem 4 družstva, dvojice semifinále budou vylosovány. Poražení semifinalisté sehrají náledně utkání o třetí a čtvrté místo a vítězové semifinále finálové utkání o první a druhé místo. Tato utkání se hrají v Praze.
- V uvedených utkáních, pokud skončí nerozhodným výsledkem, rozhodují o vítěti kopy ze značky pokutového kopu podle Pravidel fotbalu.

Článek 12 –Termínová listina turnaje

Utkání v základních skupinách
1. kolo 10. - 11. 1. 2009
2. kolo 14. - 15. 1. 2009
3. kolo 17. - 18. 1. 2009
NT 3. - 4. 1. 2009

Čtvrtfinále Brno a Praha
21. 1. 2009

Semifinále Praha
24. 1. 2009

Utkání o 3. a 4. místo a finále Praha
25. 1. 2009

Na základě uskutečnění jednotlivých hracích aktivů byla projednána a odsouhlasena termínová listina jednotlivých utkání. Tyto termíny jsou závazné!!
Termínová listina jednotlivých zápasůje příloha č. 1 a hrací schéma příloha č. 2.

Článek 13 – Barvy dresů
Hostující družstvo musí respektovat tradiční barvy dresů domácího družstva tak, jak jsou uvedeny v Rozpisu celostátních soutěží ČMFS a SFZ pro soutěžní období 2007/2008.

Článek 14 – Míče
Všechna turnajová utkání se hrají výhradně s míči MOLTEN. Toto ustanovení platí jak pro utkání základních skupin tak čtvrtfinále tak i semifinále, utkání o 3. a 4. místo i finále turnaje.

Článek 15 – Rozhodčí
Řízení utkání bude prováděno třemi kvalifikovanými rozhodčími.

a)Delegaci rozhodčích ve skupinách A, B, C bude provádět KR ČMFS ve spolupráci s STK turnaje a organizačním výborem.

b)Delegaci rozhodčích ve skupinách na Slovensku bude provádět KR SFZ ve spolupráci s pověřnými organizátory skupin: D Interem Bratislava a E MŠK Žilina.
Rozhodčí kteří řídí utkání turnaje jsou povinni nosit v utkáních logo generálního partnera TIPSPORT na zádech dresů. Loga dodá pořadatel turnaje.
Náhrady rozhodčích: Budou vypláceny dle platných ustanovení a sazeb příslušných fotbalových svazů tj. ČMFS a SFZ.

Článek 16 – Tiskovky
Po každém utkání turnaje se uskuteční tiskovka s trenéry obou družstev. Zúčastněné kluby jsou povinny účast trenéra zajistit.

Článek 17 – Námitky
Námitky a protesty se podávají nejpozději jednu hodinu po skončení utkání STK turnaje a musí být doloženy vkladem 2.000,- Kč. Rozhodnutí STK je konečné bez možnosti dalšího odvolání. V případě kladného vyřízení námitky nebo protestu se vklad vrací, v případě záporného stanoviska STK, vklad propadá pořadateli turnaje.

Článek 18 – Disciplinární opatření.
Evidenci žlutých a červených karet provádí STK turnaje. Vyloučení a všechna jiná disciplinární provinění budou řešena příslušnou disciplinární komisí fotbalového svazu.

Originál zápisu o utkání zasílá delegovaný rozhodčí prostřednictvím pořadatele na fotbalový svaz – jedna kopie zůstává pořadateli.

C. Závěrečná ustanovení


1. Ceny za umístění:


-Družstvo, které se umístí na 1. místě obdrží finanční odměnu ve výši 300.000,- Kč
-Družstvo, které se umístí na 2. místě obdrží finanční odměnu ve výši 100.000,- Kč
-Družstvo, které se umístí na 3. místě obdrží finanční odměnu ve výši 50.000,- Kč
-Družstvo, které se umístí na 4. místě obdrží finanční odměnu ve výši 30.000,- Kč

-Vítěz turnaje obdrží putovní pohár a družstva, která se umístí na 2. až 4. místě dále obdrží
pamětní plakety.

2. Další ceny:

-Dále budou vyhodnoceni a oceněni:
- nejlepší hráč turnaje
- nejlepší brankář turnaje
- nejlepší střelec turnaje