Úřad: Klokan i název patří jedině Bohemians 1905

Úřad: Klokan i název patří jedině Bohemians 1905

Klub Bohemians 1905 získal jako jediný fotbalový subjekt v České republice právo užívat znak s klokanem a jméno Bohemians. Rozhodl o tom Úřad průmyslového vlastnictví a po dlouhých čtyřech letech tak vyřešil spor týkající se ochranné známky Bohemians. Klub Bohemians 1905 v minulých dnech vyzval střížkovský klub, aby na základě tohoto rozhodnutí přestal užívat logo s klokanem a slovní spojení Bohemians Praha.

„Jsme velmi rádi, že bylo s konečnou platností rozhodnuto o tom, co nejvíce trápí fanoušky a poškozuje jméno Bohemky v očích veřejnosti. Bylo rozhodnuto o tom, že vršovická Bohemka je jediným možným uživatelem tohoto historického symbolu a nikdo jiný se jím nemůže zaštiťovat. Tímto rozhodnutím snad už definitivně končí dohady o několika Bohemkách. V první lize by měla startovat jediná Bohemka a to sice ta, která má podporu fanoušků a teď již i právní rozhodnutí o exkluzivním užívání loga a názvu,“ řekl Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905.

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví nabylo právní moci 25. 3. 2009. Bohemians 1905 následně podnikli další právní kroky, aby ochrannou známku již nikdo nepoužíval. Její využití jinými subjekty je nezákonné. V rozhodnutí ÚPV se mimo jiné píše: „Společnost Bohemians 1905 jako vlastník uvedené známky má výlučné právo ochrannou známku ve spojení se službami, pro něž je chráněna, užívat a bez jejího souhlasu nesmí nikdo v obchodním styku používat označení, u něhož z důvodu shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.“

Bohemians 1905 se tak stali jediným českým fotbalovým klubem, který může užívat znak s klokanem a název Bohemians. „Před čtyřmi lety jsme tento boj začali a jsme nesmírně rádi, že naši právníci vytrvali v této práci a můžeme hrdě prohlásit, že Bohemka je zase jen jedna a patří do Vršovic, chodí na ni přes sedm tisíc fanoušků a je prvoligová,“ dodal Lukáš Přibyl, ředitel Bohemians 1905. „Informovali jsme všechny odpovědné orgány, dále budeme informovat všechna média, aby se zdrželi užívání jména Bohemians ve spojení se střížkovským klubem. Všem médiím zároveň poskytneme rozhodnutí úřadu v plném znění,“ prohlásil Přibyl.

Toto rozhodnutí se týká i Tělovýchovné jednoty Bohemians. „S TJ budeme jednat, samozřejmě naším cílen není připravovat o jméno Bohemians další oddíly v ostatních sportech, jde nám především o fotbal. Tímto rozhodnutím jsme se definitivně stali vlastníky loga a můžeme s ním volně nakládat dle vymezených pravidel,“ dodal Přibyl.

„Samozřejmě jsme si vědomi nekonečných útoků z druhé strany a neustálých ataků na platnost našeho členství. Čtyři roky hrajeme soutěže, snažíme se budovat dobré jméno fotbalu a přilákat na stadiony co nejvíce fanoušků. Jsme připraveni dál bojovat za dobré jméno Bohemky a očistit ho od všech nekalých vlivů a osob, které si dělají nárok na spojení se slavným klubem,“ dodal ředitel Bohemians 1905.

[ 28. 5. 2009 - eFotbal.cz | Foto: fc-bohemians.cz ]