Jak budovat fyzičku v zimní přípravě během karantény?

Jak budovat fyzičku v zimní přípravě během karantény?

Zimní fotbalová příprava je pro hráče a jejich fyzickou kondici zvláště důležitá. Opomíjena by neměla být ani v současné náročné situaci.

Význam tréninku

Zimní přípravné období trenérům poskytuje mnoho prostoru, ve srovnání s létem je dvakrát delší. Důraz je potřeba klást nejen na skupinové tréninky, ale i na individuální přípravu jednotlivce, jejíž součástí by měla být i motivace.

Pro fotbal je typické střídání intervalů vysokého zatížení s intervaly nízké intenzity až klidu. Základními činnostmi je zejména běh, výskok, vhazování a kop do míče.

Příprava by tedy měla sestávat z aktivit, které se soustředí na práci s míčem, ale také zahrnují kondiční trénink. Samozřejmou součástí je vhodný jídelníček, zejména dostatečný příjem sacharidů, a to v podobě až 10 g na 1 kg tělesné hmotnosti.

Trénink musí být pestrý

Ačkoli cílená podpora kreativity je žádoucí hlavně u dorostu, vhodně vedený trénink musí alespoň z části respektovat individualitu hráče a měl by tedy být rozmanitý.

Mezi další doporučené aktivity, které lze provozovat i individuálně, je možné zařadit zejména kruhový trénink, případně i jízdu na rotopedu či využití běhacího pásu.

Výběr správného vybavení

V dnešní době je zkrátka důležité hledat alternativy, které umožní víceméně odpovídající náhradu k běžným aktivitám. Vždy však dbejte na to, aby vaše domácí vybavení splňovalo alespoň základní požadavky na kvalitu. Při výběru tak nezapomeňte zohlednit veškeré parametry. Zásadní jsou například nosnost, vybavenost funkcemi nebo mechanismus, který pás či rotoped pohání (Zdroj: Arecenze.sk). Odborníci z portálu Vybero.cz pak doporučují v ideálním případě využít i možnost fyzického ozkoušení daného produktu.

Anaerobní složka tréninku

Kondiční trénink by měl být postavený na cvičení aerobním i anaerobním. Anaerobní složka si klade za cíl zkrácení reakčního času, a tedy zrychlení hry. Zahrnout sem lze formy herní i neherní. V rámci neherních aktivit je zapotřebí klást důraz na běžecká cvičení ve spojení s výskoky, pády nebo obraty.

Herní formy obsahují průpravná a herní cvičení specifická navazováním běžecké činnosti na herní činnost s míčem, případně cvičení a průpravné hry, při kterých se v průběhu herního děje vykonávají sprinty.

Aerobní část tréninku

 Aerobní část tréninku se zaměřuje na rozvoj nebo udržení funkční způsobilosti pro pohybovou činnost, která je krátká, ale vysoce intenzivní.

Tato část by měla zahrnovat složku regenerační. Ta přispívá ke zotavení hráče po náročném tréninku.

Dále se jedná o aktivity nižší intenzity. Ty jsou doporučeny zejména pro zlepšení mechanické účinnosti běhu. Díky tomu se může snížit jeho energetickou náročnost. Zlepšují se tak předpoklady pro zlepšení výkonu hráče.

Poslední součástí je trénink vyšší intenzity. Zařazuje se sem zejména běh v terénu, který by měl mít délku zhruba 2 km. Četnost zařazení závisí na úrovni hráče a jeho trénovanosti. V průměru je nutno zařadit 2x až 4x v tréninkové jednotce.