Iniciativa Výzva 2021 v čele s Grégrem podpořila Fouska a odmítá jakobínské snahy o „novou revoluci“ ve FAČR

Iniciativa Výzva 2021 v čele s Grégrem podpořila Fouska a odmítá jakobínské snahy o „novou revoluci“ ve FAČR

Iniciativa Výzva 2021 v čele s bývalý mezinárodním sudím FIFA Ivanem Grégrem, který mj. přesně za měsíc 21. května 2022 oslaví své osmdesáté narozeniny, přišla po delší době se zásadním prohlášením k současnému stavu českého fotbalu. Podpořila v ní současného předsedu FAČR Petra Fouska a jeho vedení, změny v organizační struktuře asociace a práci Etické komise FAČR v protikladu proti poměrně nečinným orgánům Ligové fotbalové asociace (LFA), řídícím profesionální soutěže v Česku. A odmítla snahy jistých osob, spojených mj. i s tzv. F-evolucí,  o další změnu poměrů ve FAČR, a to i souvislosti s údajnou snahou o odvolání nového generálního sekretáře FAČR Michala Valtra. 

Prohlášení Výzvy 2021 k situaci v českém fotbale:„Podporujeme Fouskovo vedení FAČR a její Etickou komisi, varujeme před pseudorevolučními snahami některých zástupců F-evoluce“

„Iniciativa Výzva 2021, která vznikla před třemi lety v roce 2019 a připojila se ke sdružení Čistý fotbal ve snaze o zásadní očistu českého sportu číslo jedna ještě za vlády Romana Berbra, podporuje nové vedení FAČR v čele s předsedou Petrem Fouskem a prvním místopředsedou Jiřím Šidliákem. Přivítala dosavadní organizační změny a oceňuje snahu Etické komise FAČR o obnovení důvěry české veřejnosti v nejpopulárnější sportovní odvětví v zemi. 

Věříme, že členové Etické komise (i s pomocí vyšetřování policejních orgánů) najdou odvahu historicky se vypořádat, popřípadě vyloučit z řad FAČR, všechny představitele minulého asociačního vedení a jejich ochotné podporovatele a služebníky, kteří svou činností morálně devastovali fotbalové prostředí v Česku a dnes si za každou cenu snaží udržet svůj někdejší vliv, případně i pozici. Ať už působí v kterékoli funkci či organizaci, Ligovou fotbalovou asociaci (LFA) nevyjímaje.  Pokud došlo k trestným činům a korupci, nechť to posoudí orgány činné v trestném řízení a nezávislé soudy, úkolem fotbalových struktur je nyní vypořádat se s lidmi, kteří těžce poškodili morální obraz českého fotbalu, členství a působení ve fotbalové asociaci není nárokové.  

Výzva 2021 zároveň pozoruje a odsuzuje „jakobínské“ a pseudorevoluční snahy některých osob, včetně jistých zástupců F-evoluce, o změny ve struktuře FAČR, včetně případného odvolání nového generálního sekretáře FAČR Michala Valtra. Pokud někomu vadí působení některých nových lidí na Strahově či v komisích FAČR a přitom do poslední (ne)možné chvíle sloužil  berbrovskému vedení asociace či dokonce moderoval „cinklé“ valné hromady FAČR v jeho prospěch, měl by dnes spíše zpytovat své svědomí a tiše pracovat ve prospěch českého fotbalu ve snaze napravit své minulé chyby a ne příliš statečné činy. Nikoli přispívat k naplnění něčích neukojených ambicí.  Podobné aktivity vedou jen k posílení starých struktur v českém fotbale, které se dosud nevzdaly svých pozic a čekají jen na příležitost obnovit svůj vliv a někdejší postavení.

Přejeme proto současnému vedení FAČR hodně rozhodné síly v dalším boji za očistu českého fotbalu a konstatujeme, že se nadále může spolehnout na podporu našich signatářů.

Za iniciativu Výzva 2021 Ivan Grégr, bývalý mezinárodní rozhodčí FIFA, v Praze 21. dubna 2022“     

Iniciativa Výzva 2021 s podtitulem „Stop celkovému úpadku fotbalu!“ si v roce 2019 dala za cíl zásadně změnit prostředí a klima v českém fotbale včetně důležitých změn personálních ve spojení s volbami vedení FAČR v roce 2021.  Stáli za ní bývalí rozhodčí v čele s elitním mezinárodním sudím Ivanem Grégrem a dalším známým arbitrem Karlem Popperem.

Výzvu 2021 v době jejího vzniku ještě za vlády Romana Berbra podporovali  mj. i československý internacionál a olympijský vítěz z Moskvy 1980 Ladislav Vízek, bývalý trenér české „21“ Ivan Kopecký, další respektovaný mezinárodní rozhodčí Evžen Amler, dále již zemřelý bývalý dlouholetý šéf Redakce sportu České televize Otakar Černý, který před časem pracoval i v komisi rozhodčích FAČR, předseda respektovaného spolku Čistý fotbal Lukáš Říha nebo expředseda Pardubického fotbalového svazu Vladimír Janata, jenž upozornil na podivnou praxi rozdělování státních dotací do krajů „poslušným“ předsedům, či internacionál Luboš Kubík.