Béčkový guláš. Do ligy i z 6. místa ve II. lize! Když áčko Sparty (Slavie, Sigmy) spadne, může ho zachránit béčko

Béčkový guláš. Do ligy i z 6. místa ve II. lize! Když áčko Sparty (Slavie, Sigmy) spadne, může ho zachránit béčko
ČTVRTEČNÍ OFSAJD PAVLA PROCHÁZKY

Tři béčka – Sparty, Slavie a Sigmy Olomouc – v profesionální soutěži, tedy ve druhé lize nového ročníku 2022/2023, zadělala na pěkný (postupový a sestupový) guláš. Zatímco loni platilo, že když se Sparta B ocitne ve druhé lize na barážové pozici (druhém nebo třetím místě), jeden barážový duel se nekoná. Teď, když už jsou ve Fortuna:národní lize (F:NL) hned tři rezervní týmy (a může jich být i více), je situace jiná. Přímo se dá postoupit dokonce až ze čtvrté druholigové příčky a přes baráž dokonce až z šestého místa druholigové tabulky. A kdyby náhodou áčko Sparty, Slavie či Sigmy skončilo poslední a přímo sestoupilo, může tyto kluby v nejvyšší soutěži ještě zachránit jejich béčko, pokud tedy vyhraje druhou ligu nebo uspěje v baráži.

Béček se postup netýká, pokud se áček netýká sestup

Je to pěkný galimatyáš, ovšem v novém „Rozpisu celostátních soutěžích LFA pro soutěžní ročník 2022/2023“ lze kvůli účasti béček ve druhé lize najít nejrůznější varianty.

Píše se v něm mj.:

„S ohledem na skutečnost, že se II. ligy účastní „B“ družstva klubu, jejichž „A“ družstva jsou zároveň účastníky I. ligy, stanoví se následující pravidla pro tato „B“ družstva:

Pokud „B“ družstvo skončí na 1. až 3. (resp. v případě uplatnění níže popsaného pravidla o Redukovaném pořadí potenciálně až na 6. místě), místě II. ligy, nepostupuje ani nezískává právo účasti v baráži, s výjimkami uvedenými níže v tomto bodu H.

Pro takový případ se současně stanoví, že pro účely postupů, sestupů a barážových utkání o účast v I. lize se při stanovení umístění v konečném pořadí II. ligy nepřihlíží těm k „B“ družstvům, která nezískala právo postoupit, ani jim nevzniklo právo na účast v baráži (dále také jako „Redukované pořadí“).

Toto pravidlo tak představuje jedinou výjimku z principu popsaného v bodě G., a sice, že právo na účast v baráži nevzniká klubům, které se v konečné tabulce II. ligy umístily na horším než 3. místě.

Zároveň se stanovuje, že výhradně v případě umístění „B“ družstev na 1. až 6. místě II. ligy, nebude uplatněno omezení podle § 21 odst. 2 Soutěžního řádu a postoupit do I. ligy, nebo se zúčastnit barážových utkání, budou moci družstva umístěná nejhůře do 6. místa II. ligy, a to v závislosti na počtu „B“ družstev, která se umístí na 1. až 6. místě II. ligy.“

Jednoduše řečeno, béčka nemohou postoupit do druhé ligy ani do baráže o ni. To znamená, že když třeba skončí 1. Sparta B, 2. Slavia B a 3. Sigma Olomouc B, postupuje přímo do ligy až 4. nejlepší celek tabulky druhé ligy a do baráže jdou až 5. a 6. druholigový celek. Podmínkou postupu do první liga samozřejmě zůstává splnění licenčních podmínek. 

Když áčko spadne, ale béčko vyhraje druhou ligu, klub je zachráněn

A teď přichází to zajímavé, což je třeba přeložit z asociační „úředničiny“ do „češtiny“. Pokud se totiž do sestupové hry zamotají v první lize „áčka“ rezervních týmů, nastávají četné výjimky. 

V Rozpisu se totiž píše:

Případy, kdy by „B“ družstvu mohlo vzniknout právo na postup do I. ligy nebo účast v barážových dvojutkáních o účast v I. lize:

(i) „B“ družstvo se umístí na 1. místě v konečném pořadí II. ligy a zároveň se „A“ družstvo umístí v konečném pořadí I. ligy na 16. místě:

- „A“ družstvo sestupuje do II. ligy, „B“ družstvo postupuje do I. ligy.

- Sehrají se obě barážová dvojutkání.

Přeloženo: Když Sparta B (Slavia B, Sigma B) vyhraje druhou ligu a Sparta A (Slavia A, Sigma A) skončí v první lize poslední, postupuje béčko do první ligy. Baráže se to v tomto případě nedotkne.

Béčko také umí áčku zrušit baráž

(ii) „B“ družstvo se umístí na 1. místě v konečném pořadí II. ligy a zároveň se „A“ družstvo umístí v konečném pořadí I. ligy na 14. nebo 15. místě:

- „A“ družstvo nesestupuje ani se neúčastní baráže, „B“ družstvo nepostupuje.

- Do I. ligy postupuje družstvo, které se v konečném pořadí II. ligy umístilo na 2. místě.

- Sehraje se pouze jedno barážové dvojutkání mezi družstvem, které se v konečném pořadí II. ligy umístilo na 3. místě a druhým družstvem, které se umístilo v konečném pořadí I. ligy umístilo na 14. nebo 15. místě.

Přeloženo:  Když Sparta B (Slavia B, Sigma B) vyhraje druhou ligu a Sparta A (Slavia A, Sigma A) bude v první lize na 14. nebo 15. místě, Sparta A (Slavia A, Sigma A) se baráže neúčastní, je automaticky zachráněna a Sparta B (Slavia B, Sigma B) nepostupuje. Do ligy jde přímo druhý tým ze druhé ligy. Baráž hraje třetí druholigový tým se 14. nebo 15. prvoligovým celkem.

Buď rezerva v baráži zachrání klubu ligu, nebo spadne do ČFL (MSFL)

(iii) „B“ družstvo se umístí v konečném pořadí II. ligy na 2. nebo 3. místě a zároveň se „A“ družstvo umístí v konečném pořadí I. ligy na 16. místě:

- A“ družstvo sestupuje do II. ligy.

- „B“ družstvo získává právo na účast v barážovém dvojutkání, přičemž platí ustanovení § 10 odst. 8 Soutěžního řádu, kdy ze soupisky „A“ družstva mohou startovat v každém barážovém utkání pouze dva hráči.

- V případě vítězství „B“ družstva v barážovém dvojutkání „B“ družstvo získává právo postoupit.

- V případě, že „B“ družstvo v barážovém dvojutkání prohraje, je z důvodu, že „A“ družstvo sestupuje do II. ligy „B“ družstvo v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 Soutěžního řádu přeřazeno do nejbližší nižší soutěže podle územní příslušnosti a jeho místo bude doplněno postupem podle § 21 Soutěžního řádu. Takové „B“ družstvo je považováno za další sestupující družstvo.

Přeloženo:  Když Sparta B (Slavia B, Sigma B) skončí ve druhé lize na druhém nebo třetím místě a Sparta A (Slavia A, Sigma A) bude v první lize poslední, áčko Sparty (Slavie, Sigmy) sestupuje z první ligy. Béčko Sparty (Slavie, Sigmy) hraje baráž, ovšem pouze se dvěma hráči áčka (posílené třeba jen o Hancka a Kuchtu nebo o Holeše a Sora či o Jemelku a Chytila). Když v té baráži uspěje, první liga je pro klub zachráněna. Když ale Sparta B (Slavia B, Sigma B) v baráži neuspěje, padá z druhé ligy do ČFL, resp. MSFL, protože se svým áčkem v jedné (druholigové) soutěži být nemůže.

Tohle pravidlo jde zcela proti sportovnímu duchu: skončíte druhý, ovšem spadnete – krutá komunistická padesátá léta se svými četnými změnami a vyřazováním klubů ze soutěží byla  proti téhle věci „čajíček“.

Když áčko vyřadí z baráže svůj B-tým

(iv) „B“ družstvo se umístí v konečném pořadí II. ligy na 2. nebo 3. místě a zároveň se „A“ družstvo umístí v konečném pořadí I. ligy na 14. nebo 15. místě:

- „A“ družstvo získává právo na účast v barážovém dvojutkání.

- „B“ družstvo nezískává právo na účast v barážovém dvojutkání a pro účely postupů, sestupů a barážových dvojutkání o účast v I. lize se k němu při stanovení umístění v konečném pořadí II. ligy nepřihlíží.

- V případě, že „A“ družstvo v barážovém dvojutkání prohraje, sestupuje do II. ligy, a „B“ družstvo je v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 Soutěžního řádu přeřazeno do nejbližší nižší soutěže podle územní příslušnosti a jeho místo bude doplněno postupem podle § 21 Soutěžního řádu. Pokud se takové „B“ družstvo neumístí na sestupovém místě dle bodu J., je považováno za další sestupující družstvo.

Přeloženo: Když Sparta B (Slavia B, Sigma B) skončí ve druhé lize na druhém nebo třetím místě a Sparta A (Slavia A, Sigma A) skončí v první lize čtrnáctá nebo patnáctá, hraje baráž jen áčko. Pokud Sparta A (Slavia A, Sigma A) v této baráži neuspěje, Sparta B (Slavia B, Sigma B) opět padá do ČFL či MSFL, přestože skončila ve druhé lize druhá nebo třetí.

Další složité lahůdky

A pak jsou tu ještě další dvě složité lahůdky, které vzhledem k jejich složitosti nemíníme ani „překládat“:

(v) Pokud se k některému „B“ družstvu nebude při stanovení umístění v konečném pořadí II. ligy přihlížet, ustanovení o Redukovaném pořadí platí pro všechna zbývající družstva soutěže, včetně dalších „B“ družstev, která se v neredukovaném pořadí umístí na 1. až 6. místě konečného pořadí II. ligy, a to pro případ, pokud se „A“ družstvo stejného klubu umístí na 14. až 16. místě I. ligy. Pokud se podle Redukovaného pořadí bude na takové „B“ družstvo pohlížet jako na družstvo umístěné na 1., 2. nebo 3. místě II. ligy, bude za podmínek popsaných v bodech (i) až (iv) tohoto odstavce moci získat právo postoupit, nebo právo zúčastnit se barážového dvojutkání.

(vi) Pokud nastane situace, kterou Soutěžní řád FAČR nebo Rozpis celostátních soutěží výslovně neupravuje, rozhoduje o účastnících barážových utkání o postupujících a sestupujících s konečnou platností Řídící orgán soutěže, a to na základě a v souladu s principy zakotvenými v Soutěžním řádu FAČR a Rozpisu celostátních soutěží.

Béčka nemají ve II. lize co dělat, zvlášť když soutěže končí baráží 

Shrnuto a podrženo. Tenhle guláš si navařilo ještě malíkovsko-berbrovské vedení FAČR a LFA samy, když po zrušení Juniorské ligy zařadily béčka zpět do ČFL a MSFL a hlavně je nechaly postupovat do profesionální soutěže, tedy do druhé ligy. 

Mám na to následující názor, které by možná podpořily i některé příslušné  komise FAČR nebo spíš přímo soud:

Jestliže je striktně dáno, že áčko a béčko jednoho klubu spolu nemohou hrát v jedné soutěži a jestliže zároveň první i druha liga končí baráží, tedy společnou prolínací soutěží obou lig, měla by být logicky účast B-týmů ve druhé lize vyloučena (i když v ní české velké kluby svou rezervu chtějí mít). Baráž je soutěží, v níž se mohou spolu áčko s béčkem potkat, a zamezovat tomu až následně administrativním nařízením je podle mě nepřípustné a především antisportovní a antisystémové.

Mimochodem až se do druhé ligy místo nynějších tří B-týmů ligových klubů  třeba už v příštím ročníku dostane pět rezervních celků, což je docela reálné, tak se Rozpis soutěží upraví jak? Bude moci do první ligy postoupit přímo až šestý druholigový tým a přes baráž až sedmý či osmý celek z druhé nejvyšší soutěže?  Že to je jen teorie? Ale není, čím víc béček ve Fortuna:národní lize bude, tím bude postupová a sestupová situace složitější. Navíc jsou tu i tzv. farmy prvoligových celků – Slavia má třeba ve druhé lize Vlašim, ale nyní i své béčko – to také není úplně systémově správně.

Řešení? Farmy, nebo speciální soutěž B-týmů

A jak situaci řešit? Třeba právě těmi farmami – ve zmíněné Vlašimi, která letos postoupila až do baráže proti Teplicím(0:3, 2:2), se dříve angažovala Sparta, nyní Slavia. A béčka ať zůstanou nejvýše ve třetí lize, tedy v ČFL nebo MSFL.

Anebo pro ligové B-týmy vytvořme vlastní speciální, ovšem kvalitní, soutěž. Nesmí to být jako s nedávno zrušenou Juniorskou ligou, která se hrávala za všeobecného diváckého nezájmu v pondělí dopoledne, a stala se tak logicky rájem nejrůznějších sázkařských mafií, známých i méně známých šejdířů a fotbalových šmejdů všeho druhu.

Česká liga - STATISTIKY

Rozsáhlé klubové a hráčské statistiky spolu s podrobnými tabulkami naleznete zde.