Vznikla Výzva 2021: Stop celkovému úpadku fotbalu. Stojí za ní rozhodčí v čele s Ivanem Grégrem

Vznikla Výzva 2021: Stop celkovému úpadku fotbalu. Stojí za ní rozhodčí v čele s Ivanem Grégrem

Zásadně změnit prostředí a klima v českém fotbale včetně důležitých změn personálních ve spojení s volbami vedení FAČR v roce 2021°si klade nová Výzva 2021 s podtitulem „Stop celkovému úpadku fotbalu!“. Stojí za ní bývalí rozhodčí v čele s bývalým elitním mezinárodním sudím Ivanem Grégrem a dalším známým arbitrem Karlem Popperem.

Podle našich informací „Výzvu 2021“ už v době jejího vzniku podporují mj. i československý internacionál a olympijský vítěz z Moskvy 1980 Ladislav Vízek, bývalý trenér české „21“ Ivan Kopecký, další respektovaný mezinárodní rozhodčí Evžen Amler, dále bývalý dlouholetý šéf Redakce sportu České televize Otakar Černý, který před časem pracoval i v komisi rozhodčích FAČR, nebo expředseda Pardubického fotbalového svazu Vladimír Janata, jenž upozornil na podivnou praxi rozdělování státních dotací do krajů „poslušným“ předsedům. 

Iniciátoři výzvy sdílí nedávný názor předsedy představenstva FK Teplice Pavla Šedlbauera, že se nic nezlepší bez zásadních změn ve vedení FAČR, a to včetně změn personálních. Jak píšou ve své iniciativě, znepokojuje je, že respektovaní a kvalitní rozhodčí s mezinárodními zkušenostmi, jakou jsou Libor Kovařík, Tomáš Kovařík či Radek Příhoda, museli předčasně ukončit svou úspěšnou kariéru a že místo nich naopak dostávají příležitost za všech okolností loajální lidé, kteří, jak s oblibou říká bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta, „dobře vědí, kudy běží zajíc.“

Podobné problémy podle Výzvy 2021 však postihují celý český fotbal od ligy až po okresní přebory, a to nejen v oblasti rozhodčích.

Své úsilí proto iniciátoři směřují k fotbalově volebnímu roku 2021 (proto název Výzva 2021). Proto vyzývají všechny členy FAČR ze všech okresních a krajských svazů a všech klubů, aby si při volbách v roce 2021 zvolili takové delegáty, kteří do vedení českého fotbalu prosadí morálně čisté, erudované a minulostí nezatížené lidi. Případně, aby změnili dosavadní způsob volby. Sponzory, média, osobnosti i rodiče mladých fotbalistů a fotbalistek pak iniciátoři Výzvy 2021 žádají, aby v tomto směru vyvíjeli náležitý tlak a tyto nezbytné změny soustavně vyžadovali.

Výzvu podle nich mohou na oficiálních stránkách www.vyzva2021.cz elektronicky podepsat „všichni poctiví lidé v českém fotbale, ať už jsou z řad rozhodčích, funkcionářů, trenérů a hráčů všech úrovní, stejně jako z řad fanoušků, sponzorů, novinářů či osobností ze všech oborů lidské činnosti majících k nejpopulárnějšímu sportu v Česku vztah.“

Přinášíme celý text „Výzvy 2021: Stop celkovému úpadku fotbalu“: 

VÝZVA 2021

STOP CELKOVÉMU ÚPADKU FOTBALU!

„Ve fotbalovém hnutí se stále hovoří o korupci, od nejvyšší ligy až po nejnižší soutěže. Okresní a krajské svazy jsou mnohde zcela v rukou „starých struktur“, většinou z prostředí bývalých rozhodčích nakloněných kontroverznímu místopředsedovi FAČR Romanu Berbrovi.

Poslední měsíce navzdory vzestupu pražské Slavie, který jde ovšem mimo systém a těžil z něj i národní tým postupem na EURO 2020, znovu ukázaly, že nejpopulárnější sport v Česku nevzkvétá. Funkcionáři, bývalí hráči či rozhodčí, kteří se rozhodli promluvit, bývají žalování a hnáni před soud. Každý ovšem není v „náčelníkově“ područí, skupina fotbalových odborníků proto přichází s výzvou adresovanou všem poctivým lidem v českém fotbale, ať už jsou z řad rozhodčích, funkcionářů, trenérů a hráčů všech úrovní, stejně jako z řad fanoušků, sponzorů, novinářů či osobností ze všech oborů lidské činnosti majících k nejpopulárnějšímu sportu v Česku vztah.

Sdílíme názor předsedy představenstva FK Teplice Pavla Šedlbauera, že se nic nezlepší bez zásadních změn ve vedení FAČR, a to včetně změn personálních. I my vidíme po výměně předsedy komise rozhodčích a nástupu Jozefa Chovance v profesionálním fotbale návrat starých pořádků a možných zákulisních her. Jak jinak si vysvětlit narůstající množství přehmatů při rozdílném posuzování sporných situací (včetně systému VAR). Do toho předseda FAČR Martin Malík konstatoval, že každý ligový klub má podle jeho informací svého, speciálně určeného, člověka na „ošetření rozhodčích“.

Znepokojuje nás, že respektovaní a kvalitní rozhodčí s mezinárodními zkušenostmi, jakou jsou Libor Kovařík, Tomáš Kovařík či Radek Příhoda, museli předčasně ukončit svou úspěšnou kariéru. Místo nich naopak dostávají příležitost za všech okolností loajální lidé, kteří, jak s oblibou říká bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta, „dobře vědí, kudy běží zajíc.“

Podobné problémy však postihují celý český fotbal od ligy až po okresní přebory, a to nejen v oblasti rozhodčích. Jde např. i o rozdělování státních dotací, zřizování mládežnických akademií atd. Proto vyzýváme všechny členy FAČR ze všech okresních a krajských svazů a všech klubů, aby si při volbách v roce 2021 zvolili takové delegáty, kteří do vedení českého fotbalu prosadí morálně čisté, erudované a minulostí nezatížené lidi. Případně, aby změnili dosavadní způsob volby. Sponzory, média, osobnosti i rodiče mladých fotbalistů a fotbalistek žádáme, aby v tomto směru vyvíjeli náležitý tlak a tyto nezbytné změny soustavně vyžadovali.“

Výzvu lze podpořit svým podpisem na stránkách: www.vyzva2021.cz

Na stránkách www.vyzva2021.cz je kromě základního textu mj. zveřejněno i deset vysvětlujících bodů s názvem „Co nám vadí“:

Co nám vadí

  1. „Aby už nebyl do vedení FAČR zvolen člověk, který opakovaně v médiích přiznal, že státní dotace přiděluje kamarádům, spřízněným funkcionářům a klubům, které ho podporují. Nastolil otázku, zda se tímto chováním nedopustil trestného činu.
  2. Aby bylo jasně zamezeno evidentnímu a nepřípustnému střetu zájmů, kdy je předseda FAČR nebo LFA zároveň majitelem či statutárním představitelem ligového klubu či kdy je předseda krajského či okresního svazu zároveň ligovým rozhodčím a podobně.
  3. Aby přestali být funkcionáři, hráči či rozhodčí kritičtí k vedení českého fotbalu hnáni před soud či jinak pronásledováni či trestáni.
  4. Aby přestaly být kladeny překážky vznikání a činnosti nových iniciativ v rámci českého fotbalu (například iniciativě Čistý fotbal) či hráčským odborům (ČAFH).
  5. Aby měla všechna média rovný přístup k informacím bez ohledu na různá mediální partnerství nebo podle toho, jak „vstřícně“ o vedení FAČR a českého fotbalu referují.
  6. Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech členů FAČR bez rozdílu klubové příslušnosti.
  7. Aby nebyli členové a kluby sdružené ve FAČR trestané za podporu funkcionářů či osob, jež jsou vůči vedení FAČR kritičtí.
  8. Aby byl český fotbal veden transparentně, aby se do jeho čela dostaly všestranně kvalifikované a vzdělané osobnosti, které budou pozitivně vnímány veřejností i představiteli státu, protože fotbal jako nejpopulárnější sport je nepochybně předmětem veřejného zájmu.
  9. Aby byla zahájena svobodná diskuse o budoucnosti a směřovaní českého fotbalu, aby byly jasně pojmenovány důvody, jež vedly v Česku k jeho postupnému upadání. A to včetně oblasti rozhodčích, kteří v poslední době pravidelně absentují na vrcholných akcích typu MS, ME či OH.
  10. Aby byla poskytnuta všestranná podpora výchově mladé generace rozhodčích zcela nezávislých na tzv. ‚starých strukturách‘.“